i

Gård- & ejendomshistorie

Slægtens Historie hjælper dig gerne med at finde oplysninger om dine forfædres Gård- & ejendomshistorie!

Gård- & ejendomshistorie kan være yderst interessant at kortlægge

Hvordan var ejendommen indrettet? Hvad ejede mine forfædre? Det kan vi hjælpe dig med svarene på.

Vil du gerne præcist vide, hvor dine forfædre boede,  så kan Slægtens Historie hjælpe dig. Gennem arkivernes gamle realregistre, skøde- og panteprotokoller, samt brandforsikringsarkivalier, kan vi specifikt bestemme hvilken ejendom, dine aner boede i.

Slægtens Historie benytter blandt andet tilgængelige skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, realregistre og brandforsikringsprotokoller, så det er muligt at følge dine forfædres Gård- & ejendomshistorie  gennem tiden.

Det kan være spændende at arbejde med skøde- og panteprotokoller, og arkivmaterialet på Rigsarkivet om Gård- & ejendomshistorie afføder rigtig mange brugbare oplysninger om ejendommene – og om ejerskabsforholdene.

Det fundne giver mange spændende informationer om dine aner, så din viden om forfædrene bliver levendegjort.

I ældre tid var det ofte almindeligt, at en ejendom gik i arv fra far til søn igennem flere generationer. Ved hjælp af ejendomsoplysningerne kan vi derfor, rent geografisk, komme tæt på det sted, hvor dine forfædre boede.  I en del tilfælde eksisterer gården stadig og mange af vores kunder har haft stor glæde af, efterfølgende, at se ejendommen og måske endda blive inviteret indendørs!

For at Slægtens Historie kan hjælpe dig, har vi brug for nogle oplysninger om den person, du vil have os til at finde Gård- & ejendomshistorie om, eksempelvis:

  • Navn
  • Erhverv
  • Bopælssogn
  • Bopælstidspunkt, fx ud fra folketællinger
  • Sociale status, nemlig om personen er ejer eller lejer

Hvis du ikke ved noget om ovenstående, hjælper vi dig meget gerne med at finde oplysningerne.

Kontakt os gerne!

Vi søger også informationer om Gård- & ejendomshistorie fra adkomstregistreringer og seddelarkiver over større gårde og møller ligesom vi benytter os af kort fra eksempelvis udskiftningstiden.

Slægtens Historie arbejder med slægtsforskning på et videnskabeligt grundlag og alle udførte projekter er veldokumenterede med kildehenvisninger.