i

Renskrivning og oversættelse af Gotiske bogstaver

Hos Slægtens Historie tilbyder vi renskrivning og oversættelse af gotiske bogstaver og skrifter til nutidig Latinsk skrift.

Vil du vide, hvad der står i kirkebogen eller skifteprotokollen om dine forfædre?

Står det med gotisk skrift?

Vi kan renskrive tekster så som servitutter og bestemmelser knyttet til en ejendom, for både private, advokater og ejendomsmæglere.

Uanset om det er oversættelse af gotiske skrifter fra kirkebøger, skifter, renskrivning af servitutter eller andre arkivalier, så tilbyder vi at hjælpe med skrifterne for dig.

Vores skrift og sproghistoriske specialister er uddannede Ph.d., Mag. art., Exam.art.

Vi tager 405,00 kr. pr. time for transskriberings opgaver.

Vi giver meget gerne et konkurrencedygtigt tilbud, på netop din opgave!

Kontakt os helt uforpligtende på info@slaegtenshistorie.dk eller telefon 61 12 50 10 og lad os høre, hvad vi kan gøre for dig.

Læg eventuelt dit navn og telefonnummer og bedste træffetid på telefonsvareren, så ringer vi til dig hurtigst muligt!

Gotiske bogstaver og skrift

For at læse kilder fra tiden før 1875 er du nødt til at kunne læse eller foretage oversættelse af gotiske skrifter /gotiske bogstaver uanset hvilket emne, du beskæftiger dig med.

Indtil 1875 lærte skolebørn i Danmark gotisk håndskrift, men gotiske bogstaver erstattedes af de latinske ved et ministerielt cirkulære.

De trykte gotiske bogstaver benævnes også for krøllede bogstaver, fordi mange af skrifttyperne har mange krummelurer og sving på. Et andet navn er frakturskrift. Gotisk håndskrift så helt anderledes ud end de håndskrifter eks. Skråskrift eller formskrift, som vi kender i dag. Mange af de gotiske bogstaver (eks. e, m, n, r, v) ligner hinanden til forveksling. Gotisk håndskrift stammer oprindeligt tilbage til 1200-tallet og er karakteristisk ved sine kantede linjer og meget varierende stregtykkelser.

Gotisk håndskrift kan være svær at tyde, ikke kun fordi gotiske bogstaver i sig selv, kan være svære at læse, men også fordi det gotiske alfabet er helt anderledes end det latinske alfabet, vi bruger i dag.

Hos Slægtens Historie tilbyder vi oversættelse og renskrivning af gotiske skrifter til nutidig Latinsk.

De gotiske bogstaver, kan ligesom nutidig håndskrift, være hurtigt og sjusket. Den, der skrev, kunne også have haft svært ved at stave, og det kan derfor være nødvendigt at gætte sig frem til, hvad der står. Men for at kunne komme med et kvalificeret gæt, skal du kende lidt til tidens sprogbrug.

Gotisk håndskrift er en større udfordring end trykte gotiske bogstaver. Det skyldes, at hver person havde sin egen personlige skrivestil. Samtidig udviklede gotisk håndskrift og skrivestilen sig gennem århundrederne. Der er stor forskel på gotisk håndskrift i 1600-tallet og i 1800-tallet.

Ikke kun skriften var anderledes, man møder også mærkværdige ord i arkivalierne, og det kan gøre læsningen af gotiske bogstaver og især gotisk håndskrift endnu sværere.

Men vanskeligheden ved at lære at tyde gotisk håndskrift og gotiske bogstaver skyldes ikke mindst at håndskriften ikke var standardiseret på samme måde som de trykte krøllede bogstaver, og at hver skribent jo desuden havde sin helt egen personlige skrivestil. Endelig er der den omstændighed at der i første del af 1800-tallet ikke fandtes faste retskrivningsregler, og at mange ord blev stavet efter udtalen.