Guided tours in Denmark

Slægtshistorie og lokalhistorie

To sider af samme sag Som slægtsforsker kommer man ikke uden om også at få indsigt i lokalhistorien for de områder, hvor forfædrene boede. Det er der ikke noget nyt i. Hvorfor? Det er interessant at kende de forhold og livsbetingelser, som forfædrene havde, uanset om det er i byen eller på landet. Spørgsmål Der […]

Slægtshistorie og lokalhistorie Read More »