Guided tours in Denmark

Fæstebønder og deres livsbetingelser i Danmark

Fæstebønder Fæstebønder spillede en vigtig rolle i Danmark indtil slutningen af det 18. århundrede. En fæstebonde var en landmand, der havde et fæstebrev på en fæstegård. Fæsteforholdet trådte i kraft, når indfæstningen var betalt. Hvis fæsteren overholdt betingelserne i fæstebrevet (kontrakten), kunne jordejeren ikke opsige fæsteforholdet i bondens og hans enkes levetid. Fæstegårde Fæstegårde kunne […]

Fæstebønder og deres livsbetingelser i Danmark Read More »