i

Adoptionssager

Michael Augustesen
Del artiklen:

Adoptionssager findes på Rigsarkivet

Adoptionsager ældre end 20 år, kan findes på Rigsarkivet https://www.sa.dk/da/  uanset hvilken myndighed, der har behandlet sagen.

www.slaegtenshistorie.dk  har sin daglige gang på arkiverne i Danmark og kan også hjælpe dig hvis du ønsker indblik i din adoptionssag. Adoptionssager indeholder oftest oplysninger om meget private forhold og er selvfølgelig omfattet af en tilgængelighedsfrist og hvis du ønsker at finde oplysninger i en adoptionssag, der er yngre end 75 år, skal der søges adgang til dette. Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med at ansøge.

Sagen om Poul

I en nylig sag, som vi netop har afsluttet, fik den adopterede, Poul, efter næsten 80 års manglende viden, endelig afklaret, hvorfor han blev bortadopteret og hvorfor hans barndom blev, som den gjorde. Sådanne sager som Pouls, giver faktisk gåsehud hos garvede slægtsforskere. Alle, der har været involveret i at få belyst sagen, der fyldte hele 79 sider, er taknemmelige for, ikke at have oplevet det som Poul har måtte gennemgå. Pouls biologiske forældre havde et forhold, der strakte sig over nogle måneder i 1943. Forholdet ophørte da moderen, Kirstine, opdagede at hun var gravid. Poul blev født i januar 1944. Barnefaderen, Niels, der var Dansk statsborger, var i Tysk krigstjeneste som frivillig ved Frikorps Danmark og var rejst til fronten, da Poul blev født.

Faderskabssag

Den efterfølgende anlagte faderskabssag blev udsat gang på gang og trak i langdrag. dels vidste Kirstine ikke nøjagtigt hvor Niels gjorde tjeneste og dels skriverier mellem Den Tyske hær, Frikorps Danmark og de Danske myndigheder. Da Niels endelig blev identificeret og fundet, mente han bestemt ikke, at han kunne være barnefaderen. Han påstod at Pouls mor var meget løs på tråden og havde flere mandlige bekendtskaber på undfangelsestidspunktet.

Sagen afsluttedes endeligt med at der blev opnået enighed om at Niels skulle betale 500 kr. til Kirstine, mod at hun bortadopterede Poul. Niels blev efter krigen, som sidebemærkning, idømt 4 års fængsel for sin rolle i Frikorps Danmark.

Adoption

Poul blev bortadopteret men barndommen hos de nye forældre var alt andet end lykken. Adoptivfaderen var tjener og kom oftest fuld hjem. Skænderier og husspektakler mellem ægtefællerne var mere reglen end undtagelsen. I dokumenterne kan vi læse meget detaljeret om samlivet og om den stakkels Poul, der fik tæsk af adoptivfaderen, når denne var fuld.

Skilsmisse

Adoptivforældrene blev til sidst skilt, dog ikke uden en langstrakt sagsbehandling. Størrelsen på børnebidrag og hustrubidrag var et punkt, der adskilte parterne. Efter domsafsigelsen var der da også flere gange, hvor de aftalte beløb ikke blev betalt.

Poul endte på et børnehjem i udkanten af Roskilde, hvor han havde en fornuftig resterende barndom. Alle disse oplysninger blev fundet i sagsakterne ved adoptionen. (Alle navne, datoer og steder er ændret).

Indholdsfortegnelse