i

Afdøde og gravsten

Michael Augustesen
Del artiklen:

Indledning

Uanset vores livsstil, formue, hudfarve eller politisk og seksuel observans, så er der et fællestræk for os mennesker. Vi skal alle dø. I dette blogindlæg vil jeg skrive lidt om hvilke oplysninger, dokumenter og arkivalier, der kan findes om os, når vi ikke er her på jorden mere. .

Husk at www.slaegtenshistorie.dk gerne vil hjælpe dig med din slægts historie.

Lad os starte med et link, inden det hele slutter:

Alderdomsforsørgelse

Her på dette link finder du oplysninger om personer i København, der modtog alderdomsforsørgelse eller aldersrente https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/alderdomsforsoergelse-1891-1928/

Medicinalindberetninger

I medicinalindberetningerne fra Sundhedsstyrelsen kan du blandt andet se materiale om dødsårsager og aldersklasser. Du kan findeMedicinalberetningerne her http://ao.salldata.dk/index.php?type=medicin&n1=Diverse&n2=Blandet&n3=Sundhedsstyrelsen

Dødsattest

Dødsattester findes fra 1829 i København og fra 1832 for resten af landet. Ved et dødsfald blev der udarbejdet en dødsattest med angivelse af bl.a. årsag.

Du kan finde dødsattesterne online her https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/26 Bemærk at Rigsarkivet er ved at indføre ny hjemmeside. Link kan derfor muligvis blive ændret.

Dødsregister

På nettet findes et dødsregister, hvor du kan søge på personnavne og finde dødstidspunkt og lokationen.

https://dodsregister.dk/

Du har også mulighed for at kontakte din Borgerservice og foretage en adresseforespørgsel. Hvis vedkommende er død, får du oplysninger om dette og dødstidspunkt. En forespørgsel koster ca. 80,00 kr. https://www.borger.dk/

Opslagsværket 100 års Dødsfald i Danmark (1791-1890) af V. Richter findes online her http://www.rosekamp.dk/V_Richter_All/Start.htm

www.slaegtenshistorie.dk vil gerne være dig behjælpelig med at finde oplysninger om afdøde familiemedlemmer, hvis du ikke selv vil bruge tid og energi på dette. Vi hjælper dig også gerne med at udarbejde en slægtsbog, hvis du gerne vil vide meget mere om dine aner.

Begravelse

Her kan du blandt andet finde begravelser i hele København 1861-1942 og meget mere https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/begravelser-i-koebenhavn/

I begravelsesprotokollerne er der anvendt en del betegnelser for sygdomme og dødsårsager, men der er hjælp at hente, da Knud Secher i 1937 udgav ‘Klinisk Ordbog’. Ordbogen er en oversigt over sygdomme og diagnoser med oversættelse fra latin til dansk. https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/begravelser-i-koebenhavn/om-doedsaarsager-i-begravelsesprotokollerne/

Omkostninger ved begravelse

Ligeledes kan du i begravelsesprotokollerne få oplysninger om afdødes bopæl og hvad der har været af omkostninger i forbindelse med begravelsen. Det kan være prisen på ligvogn, kandelabre, ringen med klokker og gravens gravning.

Dødsannonce

Ofte indrykkes en dødsannonce i avisen. Du kan finde dødsannoncer i aviserne her: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis og nyere dødsannoncer her https://afdoede.dk/

Gravsten

Når begravelsen er overstået, kommer der ofte en gravsten på graven. Du kan finde en mængde affotograferede gravsten på disse link https://dk-gravsten.dk/viewpage.php?page_id=1 eller https://www.findengrav.dk/ og endelig denne: https://findgravsted.brandsoft.dk/bsk_app/BSK_PSPFindgravsted

Skifter

Når en person er afgået ved døden, foretages der skifte. Du kan finde skifter her https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/30 I skifterne kan du finde oplysninger om afdødes ejendele og hvem der skal arve

Indholdsfortegnelse