i

Har du kriminelle aner i din slægt?

Michael Augustesen
Del artiklen:

Overtrædelse af lovgivning

Hvis du i din slægtsforskning støder på personer, der har været på den forkerte side af loven, skal du kun være glad! Personer, der har overtrådt gældende lovgivning, kan findes i mange slægtsforskeres familier, og ved en grundig forskning i de mange dokumenter og arkivalier, der findes om netop kriminelle, kan den pågældendes liv blive levendegjort for dig.

Ændring i normer

Hvad der var kriminelt for 200 år siden, er måske ikke kriminelt i dag, tænk bare på områder som tugtelsesret og seksualitet, hvor vores holdninger i dag er anderledes end de var dengang.
Hvor normen tidligere var at husbond måtte slå børn og tjenestefolk og at det var strafbart at have samleje mellem ugifte (såkaldt lejermål) samt at bedrive homoseksualitet har ændret sig fuldstændigt i dag.

Straffemetoder

Vores straffemetoder har ligeledes ændret sig. I middelalderen var bødestraffen den mest udbredte form, efterfulgt af de korporlige straffe med dødsstraf, afhugning af hænder, fingre, ører eller næser, samt piskning, brændemærkning og gabestok. Fængselsstraffe blev kun anvendt, hvis en lovovertræder ikke kunne betale sin bøde eller som varetægtsfængsel.

Op gennem 1500- og 1600-tallet blev de korporlige straffe endnu mere udbredt. En straf skulle virke afskrækkende og dermed begrænse ny kriminalitet.

I løbet af 1700-tallets oplysningstid blev der lagt vægt på, at straffene skulle forebygge kriminalitet i stedet for at gengælde forbrydelser og fængselsstraffen blev herefter, med tiden, den dominerende straffeform. Du har nok også hørt om at en fange kunne sidde et vist antal dage på ”Vand og Brød”. Dette var en frihedsstraf, der varede fra 2 til 30 dage.

Kilder og links

Fra Statsfængslerne i Horsens, Vridsløselille og Nyborg, kan kilder som stambøger, stamruller og rulleblade fortæller historien om den enkelte indsatte. I forseelses-, forhørs- eller straffeprotokoller kan du følge de disciplinære straffe, som fangerne blev tildelt, når interne fængselsregler blev brudt.

Der findes mange gode kilder, som du kan benytte dig af hvis du vil i gang med at undersøge dine eventuelle kriminelle forfædre.

https://www.kriminalhistorie.dk/ har mange historier, hvor du blandt andet kan læse om giftmord, en gemen hønse- og kalkuntyv og barnemord ligesom der findes en fin oversigt over en række gode kilder, der kan være med at belyse de kriminelles liv https://kriminalhistorie.dk/mordpaabestilling/kilder.html

På Rigsarkivet kan du finde en samling af fotografier af forbrydere, stamruller og navneregistre https://cs.sa.dk/collection/6

Hvis du har brug for hjælp til at finde eventuelle kriminelle aner i din slægt, så hjælper www.slaegtenshistorie.dk dig gerne.

Politiets efterretninger og aviser

I politiets efterretninger https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder/ finder du oplysninger om efterlyste personer i hele Danmark. De gamle skrifter i dombøger kan være vanskelige at læse. www.slaegtenshistorie.dk giver dig gerne et godt tilbud på oversættelse/renskrivning af kilderne. Du kan også finde efterlysninger og beskrivelse af en forbrydelse i aviserne. Prøv at lede efter dette på https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

Indholdsfortegnelse