i

Oplysninger fra en folketælling

Michael Augustesen
Del artiklen:

Vigtig kilde

En af de vigtigste kilder for slægtsforskere er udover kirkebøgerne, folketællingerne. Folketællingernes informationer er meget forskelligartede, alt efter om det er en folketælling fra 1787, 1845 eller 1911.

1845

F.eks. er der fra 1845 anført fødesogn på personerne i en husstand. Det er en stor hjælp når personen efterfølgende skal findes i kirkebogen for det pågældende sogn. Vær dog opmærksom på, at der kan være bevidste eller ubevidste fejl. En person har måske ikke vidst hvor han/hun var født, men husket det sogn, hvor personen voksede op.

Oplysning i folketællingen fra 1901

I en slægtsbog, som www.slaegtenshistorie.dk netop har afsluttet, har vi fundet nedenstående om Tømrer Hans Kristian Laursen, der blev født den 13-8-1832 i Essenbæk sogn, Randers amt.

I folketællingen fra 1901 fra Støvring sogn, hvor Hans Kristian siden 1898 er bosiddende, får vi forklaringen. Han er anført som invalid efter at have deltaget i krigen i 1864.

En nærmere undersøgelse i arkivserien ”Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1876-1943)” for Randers Amt, Sønderhald Herred, fra arkivskaberen ”Krigsministeriet”, som du kan finde transskriberede her hos Rigsarkivet https://cs.sa.dk/archive_series/1 gav pote!

Erindringsmedaljen for Krigen 1864

Erindringsmedaljen for Krigen 1864 var en medalje, man kunne ansøge om at få tildelt, hvis man enten i Hæren eller i Søværnet havde deltaget i felttoget 1864. Man blev ikke automatisk tildelt Erindringsmedaljen for Krigen 1864, hvis man havde deltaget i felttoget 1864. Man skulle selv udfylde en blå ansøgning, hvorefter det blev undersøgt, om der var belæg for at tildele medaljen til ansøgeren. På denne ansøgning skulle man besvare en række spørgsmål. Læs mere her https://da.wikipedia.org/wiki/Erindringsmedaljen_for_Krigen_1864

Hans Kristian ansøgte om ”erindringsmedaljen for deltagere i 1864 krigen”. I ansøgningen om medaljen, som blev bevilget, står der mange fine oplysninger om Hans Kristian, som delvist er gengivet herunder:

År for krigsdeltagelse: 1864

Afdeling:  3. Infanteriregiment

Kompagni, eskadron eller batteri: 7. Kompagni

Tjenestenummer: 520 (125)

Tjenestegørende: 18 januar 1864 til 26 septebr s. å.

Grad: Som Menig

Såret: Ja den 17. april 1864

Lazaret: Ålholm lazaret på Lolland.

Vi får altså via folketællingen og ansøgningen mulighed for at grave dybere i Hans Kristians invaliditet. En mulighed kunne være at se nærmere i enhedens arkivalier. Måske står der noget om, hvordan Hans Kristian blev såret?

Ekstra info om projekt

Som ekstrainfo vil jeg lige tilføje at Rigsarkivet igennem en årrække, har haft et såkaldt crowdsourcingsprojekt ”Vær med til at taste og gøre kulturarven tilgængelig for alle” hvor der efterhånden ligger en del indtastede arkivalier, såsom ”dødsattester”, ”lægdsruller – register over tilflyttere til København” og så den kilde, som vi har benyttet og beskrevet ovenfor ”Krigene 1848-1850 og 1864”. Udover de nævnte arkivalier, der er renskrevne, er der flere spændende kilder, der er i gang med at blive indtastet. Her kan blot nævnes ”pasprotokoller og ”Den Kgl. Pleje- og Fødselsstiftelses arkiv” Du kan læse mere her: https://cs.sa.dk/

Tilbage til folketællingerne

Du kan selv undersøge hvad der er af forskellige informationer i de enkelte folketællingsår. Jeg anbefaler at du læser denne artikel https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang/ tryk på linket til PDF-filen ”Hvilke oplysninger finder jeg i folketællinger?”

Indholdsfortegnelse