i

Overraskende

Michael Augustesen
Del artiklen:

I et netop afsluttet projekt fandt www.slaegtenshistorie.dk en række spændende og overraskende oplysninger til kunden.

Kunden havde, som barn, kendt sin oldefar, og ville gerne have lidt flere oplysninger om oldefarens livsforløb. Oldefaren var Cigarfabrikant i København og blev sammen med kone og børn fundet i en folketælling fra 1930.

Folketællinger

En videre søgning i folketællingerne, der blandt andet ligger på https://www.myheritage.dk/  gav dog, som en overraskelse også den oplysning, at oldefaren var Tugthusfange i 1880 i Vridsløselille i Herstedvester sogn. Det samme gjorde sig gældende i folketællingerne fra 1901 og 1906.

https://www.danishfamilysearch.dk/ fandt www.slaegtenshistorie.dk også at han i 1906 var blevet overført fra Horsens Tugthus til Vridsløselille.

Stamruller

I de såkaldte stamruller fra Vridsløselille, der alle kan findes online på dette link https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=&d=&e=&f=&g=&h=&ngid=788947&ngnid=&heid=1035016&henid=1035024&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed= fandt vi da også en række stamruller på oldefaren. Stamrullerne er en fantastisk mulighed for at få en dybere indsigt i en straffet person. Her kan der læses om udseende, højde, drøjde, øjenfarve, hårfarve og ofte er der også en tegning af personen. Vores kunde synes dog ikke at tegningen lignede oldefaren ret godt.

Udseende, dom og straf

Udover udseende er der også en kronologisk beskrivelse af forbrydelser, tidligere domme og straffene for forbrydelserne.

Oldefaren havde en lang række af forbrydelser bag sig. Det drejede sig om plattenslageri, tyveri, bedrageri og falskneri. Flere af forbrydelserne var nøje beskrevet.

På et af bladene i stamrullen står der: Rejst rundt i landet og levet udelukkende af bedrageri. Fra Oktober 1904 til September 1905, i 55 tilfælde, under urigtige foregivender, med pant i omtrent værdiløse, og i nogen tilfælde falske, gældsbeviser, bedraget forskellige Pensionatsbestyrere rundt om i landet for i alt 1185 Kroner kontant, forsøgt 6 lignende bedragerier, i 5 tilfælde unddraget sig betaling af i alt 38 Kroner og 85 Ører for Kost og Logi samt solgt eller Pantsat lejede eller lånte Cykler.

Straffene, er ligeledes noteret. På et blad er det noteret at straffen var 2 års Forbedringshus og at oldefaren tidligere var straffet med 20 slag Rotting.

Om Rotting kan der læses følgende https://denstoredanske.lex.dk/rotting Rotting er et spanskrør, der er 1 meter langt og 4 cm i omkreds.

Efter ældre lovgivning kunne det anvendes dels som disciplinærstraf i fængsler, dels ved fuldbyrdelse af legemsstraffe på mandlige forbrydere mellem 15 og 18 år. Slag med rotting ophævedes som legemsstraf i 1911, men kunne fortsat benyttes som disciplinærstraf i fængslerne indtil 1930.

Endelig er der i stamrullerne også en beskrivelse af sundhedstilstanden ved ankomsten til Vridsløselille og hvorledes den indsatte blev opfattet. Oldefaren var i dette tilfælde beskrevet som ”Klynkende og Selvopgivende”.

Heldigvis gik det dog oldefaren bedre senere i livet, men kunden kendte intet til den kriminelle løbebane og var meget begejstret for alle de spændende og overraskende oplysninger, som www.slaegtenshistorie.dk havde fundet. Måske er der også spændende viden om dine forfædre?

Indholdsfortegnelse