i

Pension

Michael Augustesen
Del artiklen:

På denne tid af året begynder der at komme mange reklamer, henvendelser og indslag på sociale medier fra banker, forsikrings- og pensionsselskaber om indbetalinger til pension.

Pensioner og forsikringer med slægtsforskerbriller

Pensioner og forsikringer er faktisk ikke noget nyt begreb og hvis du, som slægtsforsker, ønsker at dykke ned i dine forfædres eventuelle pensionsindbetalinger og forsikringer, er der mange muligheder. Det første livrenteselskab, ”Det frugtbringende selskab”, blev, som eksempel, oprettet allerede i 1653. Det skal tilføjes at der oftest ikke var midler blandt den almindelige almuebefolkning at hensætte midler til pension. På landet var det oftest aftægtskontrakter, der sikrede alderdommen. Derimod ses mange typer af pensionskasser blandt embedsmænd, gejstlige og militærpersoner.

Den Almindelige Enkekasse

Prøv at søge i ”Den Almindelige Enkekasse”, der findes på hjemmesiden http://www.fogsgaard.org/index.php/2013-11-01-14-49-57/enkekassehistorie Der kan der søges på indskydere og hustruers navne.

Eksempler på andre pensionskasser

Af andre pensionskasser kan nævnes:

Krigshospitalskassen: https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Krigshospitalskassen&b=&c=&d=1&e=2016&f=&g=&h=&ngid=149932&ngnid=&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Gejstlig Enkasse: https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_liste?a=gejstlig+enkekasse&b=&d=1&e=2017

Søetatens pensionister: https://www.starbas.net/arkivserie.php?arkivserie_id=10578
                            

Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte: https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Kommissionen+til+Underst%C3%B8ttelse&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=104070&ngnid=104073&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Pensionskontoret: https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensionskontoret+&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=289102&ngnid=289104&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed= Pensions- og Understøttelseskassen ved Geværfabrikken ved Københavns Tøjhus: https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=Pensions-+og+Underst%C3%B8ttelseskassen&b=&c=&d=1&e=2017&f=&g=&h=&ngid=1262043&ngnid=1262046&heid=&henid=&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Rigsarkivet

Det meste af materialet er ikke digitaliseret men kan bestilles til gennemsyn på Rigsarkivets læsesale https://www.rigsarkivet.dk/rigsarkivets-laesesale/  

Benyt Daisy til bestilling af materialet https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside  

Ved at søge på scannede arkivalier på Daisy fås en række arkivalier, som du kan gennemgå hjemme fra egen computer. Se liste her:https://www.sa.dk/find/#q=pension&side=1&at=Scannede+arkivalier

Kartotek over Hæderstegnet for Slaget på Reden 1801

Et tilfældigt opslag i ”Kartotek over Hæderstegnet for Slaget på Reden 1801” gav et registerkort https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=131614#131614,21158445  på Willum Bolle Erichsen, der var Søe-Premierlieutenant og chef for Kanoneerbåden ”Langesand”. Der kan via disse kort hentes en række spændende oplysninger, som du kan bruge i din slægtsforskning, hvis du har forfædre, der har modtaget hæderstegnet. Når nysgerrigheden først er vakt, kan du jo prøve at søge videre på Willum Bolle Erichsen, evt. på den tidligere omtalte side ”Den Almindelige Enkekasse”. Her finder du også Willum Bolle Erichsen og får oplysninger om fødsels- og dødsdato, hustruens navn med mere: http://www.fogsgaard.org/index.php/2013-11-01-14-49-57/sogindskyder

Arbejde med materialet

Mange øvrige protokoller indeholder ikke registre, hvorfor det kan være ”tungt” materiale at arbejde med, ligesom der findes en lang række af forkortelser i protokollerne. Sæt derfor god tid af, når du besøger læsesalen eller få et tilbud på hjælp fra os www.slaegtenshistorie.dk

Forkortelser

Et par eksempler på forkortelser er hentet fra Pensionskontoret vedr. journalsager. Forkortelser er fremhævet med fed skrift:

A.H. Ansatte ved det Kgl. Assistenshus

A.I. Sager af almen interesse (principsager).

B. Enker efter mænd i søværnet

D. Mænd af hæren

E. Enker efter mænd i hæren

E.B. Enker og børn efter embedsmænd

E.M. Embedsmænd

G.K. Ansatte i grænsegendarmeriet

G.R. Ansatte ved Grønlands Styrelse

H.K. Ansatte ved Hærens Krudtværk

Indholdsfortegnelse