i

Skiftekorrespondance

Michael Augustesen
Del artiklen:

Hvad et fund på Rigsarkivet kan medføre

På et tidspunkt, for ca. 15-20 år siden, inden at det var muligt at finde skifter på https://www.rigsarkivet.dk/arkivalieronline/ var jeg på Rigsarkivet i København, for at lede efter et skifte efter min 4 x tipoldemor, Ellen Margrethe West, der døde i 1813, og var Gjordemoder (jordemoder) i Store Fuglede i Holbæk amt.  

Ellen Margrethe

Ellen Margrethe var i 1801 tjenestepige hos Kroholderske Mette Feldenberg Reistrup på Tuse kro i Tuse sogn, Holbæk amt og ”kom galt afsted”, da hun blev besvangret og fik datteren Karen Sophie, der blev født i 1803 på Den Kongelige Fødsels – og Plejestiftelse i København https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8dselsstiftelsen

Ellen Margrethe fik barnet med sig, og blev senere optaget til uddannelsen som Gjordemoder på Den Kongelige Fødsels – og Plejestiftelse i 1808. Hun er opført i Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse: ”Protokoller over læredøtre: det vil sige de fruentimmer fra landet (hjemsted er anført) som gives ophold på Fødselsstiftelsen for enten frit eller mod betaling at oplæres til jordemoder https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20281840#303697,62150753 .Hun fik eksamensbevis 27.4.1809 og er anført som Ellen Margrethe West, ugift, af Selschousdalsgaard under Store Fuglede Sogn i eksamensprotokol fra den Kongelige Fødsels – og Plejestiftelse. Hun giftede sig 30 april 1809 i Garnisonskirke, København med Hjulmand Lars Nielsen og parret bosatte sig i Store Fuglede, hvor Ellen Margrethe var beskæftiget som Gjordemoder indtil sin død.

Skiftedokumenter og korrespondance

I skiftet efter Ellen Margrethe, lå, udover selve skiftet, også et brev.

I brevet står:

Da Hjulmand Niels Larsen af store Fuglede i Dag har været hos mig, for, efter hans Sigende, fra den respektive Skifte-Ret i Stervboet efter hans afdødde Kone, jeg at være forlangt som Værge for den Afdødes efterladte Datter; saa maae jeg herved give mig den Frihed at melde: at jeg, som beslægtet med den Afdøde, finder mig aldeles uforpligtet at antage dette Værgemaal, da samme er i saa mange leed udi at det aldeles ikke er Slægtskab; Barnets udlagte Fader Captain G v. Stockfleth er vel hendes rette Værge.

Jeg maa altsaa udbede mig befriet for dette Værgemaal.

Lisseshøy den 27′ Junii 1813

efter afgangne

Niels Larsens Kone i Store Fuglede. Underskrevet (N.?) Reistrup

Barnefaderen og hans slægt

Af dette brev fremgår det hvem barnefaderen er og at der muligvis også er en familiær forbindelse til Kroholderske Mette Feldenberg Reistrups slægt.

Barnefaderens slægt er veldokumenteret og kan føres tilbage til Skipper og Købmand Eggert Stockfleth i Aabenraa (født ca. 1535). Der kan (online) læses om slægten i bogen ”Stamtavle over Slægten Stockfleth som agnatisk nedstammer fra Eggert Stockfleth”https://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6127

Opfordring

Med ovenstående vil jeg opfordre til at du benytter Rigsarkivets læsesale og ser alle dokumenter igennem i pakkerne med skifter eller andre arkivalier. Oplysningerne om barnefader m.m. havde jeg aldrig fundet, hvis ikke jeg fysisk havde besøgt Rigsarkivet. Følgedokumenter og korrespondance ofte ikke er indscannet og dermed ikke tilgængelig online på https://www.rigsarkivet.dk/arkivalieronline/.

https://www.slaegtenshistorie.dk/  foretager gerne undersøgelser og fremfinder dokumenter på Rigsarkivet https://www.rigsarkivet.dk/  , hvis du ønsker at få viden om dine forfædres liv. Viden, der ofte ikke er tilgængelig online.

Indholdsfortegnelse