i

Skifter

Michael Augustesen
Del artiklen:

Hvad kan jeg forvente at finde i skifter?

Udover kirkebøger og folketællinger, er skifter sandsynligvis den kilde, som mange slægtsforskere umiddelbart kan bruge. Dels giver skifterne en oversigt over slægtsforhold men fortæller også i detaljer om hvad den afdøde ejede og hvor meget den enkelte arving efterfølgende fik.

I ældre tid foregik skifter ofte på den måde, at vurderingsmanden og en skriverkarl gik rundt i afdødes hjem og registrerede alt, hvad der befandt sig i huset eller på gården. Alle skuffer blev åbnet og bestik, duge, tallerkener med mere blev optalt, vurderet og prissat.

Hvad er skifter?

Du kan læse mere om hvad skifter er for en størrelse her https://www.rigsarkivet.dk/udforsk/tema-skifter/ Vi får igennem skifterne et rigtig godt indblik i familieforhold, datidens skik og brug, farver, materialer og redskaber.

Eksempel I

Et eksempel er Skifterne fra Byfogeden i Rønne fra 1843 efter Jens Dreier og Johannes Grønbech.

En del af teksten som giver indblik i familieforholdene, lyder således:

Aar 1843 d. 3 Mai indfandt sig Rønne Skifteret, administreret af Skifteforvalteren, Krigsraad Garde og Skifteskriveren, Cancellieraad Gorms constituerede Fuldmægtig Marcher, i Principalens Forfald ved Kontoirforretninger, i Overværelse af undertegnede Vidner, i Huset No 330b, i Rønne Vesterqvarteer, for at foretage Registering og Vurdering efter Forlangende af Johanne Jens Dreiers Enke, til Skifte og Deling imellem hende og hendes med afdøde Jens Dreier sammenavlede Børn.

 Enken var mødt med Lavværge Johannes Grønbek og bemærkede, at hendes Mand Jens Dreier i Aaret 1828 blev idømt et Aars Forbedringshuusarbeide men forinden Udløbet af dette afgik han i Straffeanstalten ved Døden, hvorom hun fremlagde Begravelsesattest.

Da hun og Mand ved dennes Død Intet eiede, blev der intet Skifte afholdt efter ham, og hvad hun nu er Eier af har hun ved egen Sparsomhed siden Mandens Død erhvervet sig, men da hun nu agter at indlade sig i nyt Ægteskab er det nødvendigt, skjønt hendes Bo er saare ringe, at der afholdes Skifte til Oplysning om og hvor meget hendes og afdødes Mands Børn kan tilkomme.

Hun opgav derefter hendes og afdøde Mands sammenavlede 5 Børn, nemlig 1 Søn og 4 Døttre. a. Sønnen Jens Peter Dreier, 25 Aar gl., farer tilsøes for America. b. ældste Datter Birthe Kirstine, 27 Aar gl., givt med Sadelmager Peter Jensen i Hirschholm, d. 2den Datter, Ane Sine Marie, 23 Aar gl., ugivt, d. 3die Datter, Karen, 21 Aar gl., ugivt, og d. yngste Datter, Johanne Margrethe, 17 Aar gl. For disse Børn til Værge blev beskikket……

Den fulde tekst kan du læse her:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14868175#132739,33310587https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14868175#132739,33310588

Gotiske bogstaver

Bemærk at original teksten er skrevet med gotiske eller ”krøllede” bogstaver og derfor skal renskrives til vor tids Latinske bogstaver. www.slaegtenshistorie.dk giver gerne et tilbud på renskrivning af tekster. Det er vi faktisk ret gode til 😊

Eksempel II

I et andet skifte efter Johannes Hansen i Virklund https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17178606#197140,32861445 får vi en masse fine oplysninger om ejendele, prøv blot at læse et uddrag fra registreringen (værdiansættelserne er ikke medtaget):

1 Fyrbord med Eegefod

1 Melkeskab

1 Stueuhr /: Viseværk :/          

1 Eegekiste med Laas og Nøgle

1 Do med Fyr Laag                    

1 Saltkar

1 Træstoel

2 do

1 Do

1 Pyramide

1 Tinrække

1 Bagtrug

1 Skriin

1 Kaaber Kiedel

2 Leerfade

5 Talærkner

2 Tin Lysestager

1 Sædeløb

1 Kurstoel

1 Rivejern

1 Eegekar md 2 Træebond

1 Brygkar af Bøg

1 Bøge Ballie

1 Træskoe Naver

1 Do

1 Skov Øxe

1 Bistade

1 Do

1 Tællestoel

1 blaastribet Olmdug overdyne

1 Vadmels Under do

1 rødstribet Hovedpude

1 liden do

1 Lagen

1 bruun Trøje

1 blaa Do

1 Blakket

2 par Buxer

1 rød Væst

1 Spinderok

1 Vadskebænk

Der er hjælp at hente

Hvis du selv er slægtsforsker eller bare nysgerrig efter viden om din slægt, så vil vi gerne finde og renskrive skifter efter dine forfædre. Du kan kontakte os på https://www.slaegtenshistorie.dk/kontakt/ eller direkte på vores mail, så giver vi dig et tilbud på transskribering og renskrivning.

Indholdsfortegnelse