i

Soldatertid

Michael Augustesen
Del artiklen:

I kongens klæder

Mange af dine forfædre har aftjent værnepligt, været soldat eller været i Kongens klæder, som det også kaldes. I dette blogindlæg vil www.slaegtenshistorie.dk  give dig nogle links og henvisninger til søgemuligheder.

Lægdsruller

Udgangspunktet for at finde informationer om en forfaders tid i militæret er de såkaldte lægdsruller, hvor forfaderen er noteret og hvor hans faders navn oftest også er noteret. Dette kan være nyttigt, hvis du ikke, af den ene eller anden grund, kan finde faderen i kirkebogen.

Lægdsruller kan du læse om her https://www.xn--lgdsruller-d6a.dk/# Lægdsruller er anset for at være nogle af de vanskeligste arkivalier at arbejde med og det kan tage tid, at finde din forfader og forstå de forkortelser, der oftest er anvendt i lægdsrullerne. Du kan læse om forkortelser i lægdsruller her http://gen.salldata.dk/image/Laegdsruller-forkortelser.pdf I lægdsrullerne anvender man f.eks. også bogstaver i stedet for at skrive et årstal. Bogstaverne bliver genbrugt. For eksempel kan bogstavet Q stå for årene 1841, 1866, 1892, 1918 og 1944. Der findes en fin oversigt her http://forskning.gerdalogy.dk/wp-content/uploads/2015/12/aarstal-bogstaver.pdf

Stambøger

I 1747 blev der indført standardiserede stambøger for mandskabet i de enkelte militære enheder. Heri kan dels findes hvervede soldater fra udlandet, som ikke findes i lægdsrullerne. Læs meget mere på Rigsarkivets hjemmeside https://www.rigsarkivet.dk/udforsk/haerens-mandsskabslister-kom-godt-i-gang/

Trykt litteratur

I den trykte litteratur er der også gode hjælpemidler. Et godt og faktisk uundværligt opslagsværk om militæret er denne bog https://tales.dk/slaegtsforskning-i-laegdsruller-soeruller-og-i-haerens-og-soevaernets-arkiver_joergen-green_9788789466071  Bogen hjælper dig med at finde frem til de relevante arkivalier på Rigsarkivet.

Hirsch’ kartotek over danske og norske officerer

Hvis din forfader var officer, kan du i Hirsch’ kartotek over danske og norske officerer, 1648 – 1814 måske finde ha. Kartoteket der er et håndskrevet kartotek, blev udarbejdet af J. C. W. Hirsch (1842-1922) og sønnen K. Hirsch. Det omfatter 45 foliobind med detaljer for omkring 14.000 officerer. Værket er aldrig blevet udgivet, men erhvervet af Det Kongelige Bibliotek. Også Rigsarkivet har kartoteket liggende i håndskrift på Arkivalier Online. Du kan finde kartoteket her https://slaegtsbibliotek.dk/samlinger/hirsch.html og her https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/81/17133051/17202077 Husk at www.slaegtenshistorie.dk gerne hjælper dig med at finde dine forfædre i de militære arkivalier.

Indholdsfortegnelse