i

Udviste

Michael Augustesen
Del artiklen:

Udvisning fra Danmark

I dagspressen kan vi ind i mellem læse om kriminelle personer, der udvises fra Danmark. Ofte er der tale om personer, der er kendt af Politiet og været i søgelyset adskillige gange, men det kan også være alvorlige forbrydelser, der medfører en udvisning. I 2021 blev 1105 udlændinge udvist ved dom. https://www.berlingske.dk/politik/regeringen-udlaendinge-skal-altid-udvises-ved-ubetinget-dom Det er dog ikke noget nyt, at der udvises personer.

Fremmedloven fra 1875

Fremmedloven fra 1875 foreskrev at enhver udlænding, der opholdt sig i landet, skulle lade sig registrere hos myndighederne og desuden have penge nok til ”8 dages tarveligt ophold”. Hvis dette ikke var tilfældet, kunne personen udvises. Andre udvisningsgrunde kunne være tiggeri, majestætsfornærmelse, anarki, løsagtighed eller tyveri og lignende forbrydelser. Grove forbrydelser eller gentagne forbrydelser kunne desuden medføre fængselsstraf og tvangsarbejde inden udvisningen.

Immigrantmuseet

https://immigrantmuseet.dk/databaser-iii/ finder du Immigrantmuseets databaser med optegnelser over de personer, der igennem tiden har fået arbejdsophold her i landet samt de der har fået dansk statsborgerskab. Desuden er der en søgbar database over de mennesker, der er blevet udvist af landet. Databaserne, bliver løbende udvidet og opdateret.

I databasen er ses et stort antal Tyskere, Nordmænd og Svenskere. Måske er der en udenlandsk, udlagt og siden hen udvist barnefader, blandt dine forfædre? Husk at www.slaegtenshistorie.dk altid gerne vil hjælpe dig med at finde dokumenter om din slægt

Et eksempel

Et opslag i databasen over udviste https://ddd.dda.dk/immibas/immibas3.asp  hvor der er søgt på Kirsti Braun, der blev født omkring 1845 i Asmundstorp i Sverige, viser at hun blev udvist ikke mindre end 20 gange i løbet af perioden 1896-1910. Kirsti har helt sikkert været kendt af Politiet.

Rigsarkivet

På Rigsarkivet kan du ydermere se fotografiportrætter af ”udenlandske forbrydere, udviste og udbragte af Riget fra perioden 1890-1901”. Bestilling foretages gennem Rigsarkivets side, kaldet ”Daisy” https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside Der er også mulighed for at bestille og siden se ”Alfabetiske fortegnelser over udviste fra Danmark” fra perioden 1903-1942. Både portrætter og fortegnelser skal ses på Rigsarkivets læsesal ligesom det selvfølgelig er muligt at dykke ned i den enkeltes udvisningssag og dom.

Syndikalisme

Syndikalisme er en strømning inden for arbejderbevægelsen, der søger at opnå socialisme via faglig og økonomisk kamp frem for parlamentarisk politik. Der var mange syndikalister, der blev udvist.

Du kan læse om udviste syndikalister i denne artikel https://www.information.dk/kultur/2012/07/roede-garde-oproerske-flygtninge og desuden læse arkivalier fra Københavns Politi, 2. Politiinspektorat ”Meddelelser om anarkister modtaget fra udlandet”. Arkivalierne er tilgængelige online https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21995870#445542,80363055

Indholdsfortegnelse