Fæstevæsen

Begreber og forklaringer Lad os starte med at få styr på begreberne: En fæstebonde er en bonde, der har fæstet en gård. Fæsteprotokoller er en samling af fæstebreve. Fæstebrev er en skriftlig aftale mellem fæstebonden og godsejeren, der ejede jorden i området. I fæsteprotokollerne og -brevene er der oplysninger om, hvem der fæstede hvilke gårde …

Fæstevæsen Læs mere »