i

Fæstevæsen

Michael Augustesen
Del artiklen:

Begreber og forklaringer

Lad os starte med at få styr på begreberne:

En fæstebonde er en bonde, der har fæstet en gård.

Fæsteprotokoller er en samling af fæstebreve. Fæstebrev er en skriftlig aftale mellem fæstebonden og godsejeren, der ejede jorden i området. I fæsteprotokollerne og -brevene er der oplysninger om, hvem der fæstede hvilke gårde samt vilkårene for fæstet.

Fæstebrevet er et bevis på at en fæstebonde havde brugsret over en gård og den jord, der tilhørte den pågældende gård. Til gengæld for brugsretten skulle fæstebonden så betale fæsteafgifter i form af en årlig afgift eller leje samt yde hoveriarbejde på godsejerens gård. Fæstebrevet indeholder en præcis beskrivelse af fæstebonden og godsejerens rettigheder og pligter. De tidligste fæsteprotokoller er fra sidst i 1600-tallet. Fæstevæsnet blev faktisk først ophævet i 1919.

Hvor finder jeg fæstebreve og fæsteprotokoller?

Mange fæstebreve og fæsteprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Arkivalieronline, er Rigsarkivets online service. Du kan helt gratis se, kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, tingbøger, fæsteprotokoller og mange andre arkivalier der. https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/  Det der endnu ikke er online kan du bestille på Daisy og efterfølgende se på Rigsarkivets læsesale. https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/bestil-arkivalier/arkivdatabasen-daisy-find-bestil-arkivalier/

Krav

For at kunne finde en fæsteprotokol og et fæstebrev skal du kende navnet på godset, som fæstegården tilhørte samt fæstebondens navn og måske også tidspunktet for indgåelse af fæsteaftalen.

Gotiske bogstaver

Bemærk også at fæsteprotokoller og fæstebreve er skrevet med tidens bogstaver. Hvis du har svært ved at læse bogstaverne så giver www.slaegtenshistorie.dk gerne et tilbud på både fremfinding af fæstedokumenterne men også på renskrivning af de gotiske bogstaver.

Hjemmesider

Hvis du er heldig, så findes der faktisk en række privat hjemmesider, hvor du kan finde transskriberede/renskrevne protokoller. Her kan blot i flæng nævnes disse: https://www.wadschier.dk/afskrift/faesteprotokoller

https://www.kirstenjohs.dk/renskrevne-faester-og-skifterhttps://www.brejl.dk/skift.html#fest

Hjælpemidler

Som hjælpemiddel til at finde ud af hvilket gods, der ejede jorden i et bestemt område, kan du bruge denne side https://www.familysearch.org/search/catalog Du skal blot skrive navnet på sognet, hvor din fæstebonde boede, og en række navne på godser vil kunne ses. Ofte er godsnavnene noteret under punktet for skifter, der på engelsk hedder probates.

Udover dette hjælpemiddel, findes der også registraturer og bøger, som kan hjælpe dig. Et eksempel er Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard. Læs også om muligheder her https://herregaardsforskning.dk/formidling/litteratur-om-herregaardene/arkivregistraturer/

Du kan måske også benytte denne side https://www.wadschier.dk/skiftejurisdiktioner-noerrejylland Det er typisk det gods, der havde retten til at foretage skifter, der også foretager fæsterne.

Tilbud på hjælp til din slægtsforskning

Hvis du synes at det er svært at finde ud af eller ikke kan læse de gotiske bogstaver så kontakt www.slaegtenshistorie.dk Vi giver dig gerne et godt tilbud på hjælp til din slægtsforskning.

Indholdsfortegnelse